<div dir="ltr"><div style="font-family:Roboto,&quot;Helvetica Neue&quot;,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12.8px;text-align:center">Dulaang Sibol of the Ateneo de Manila Senior High School </div><div style="font-family:Roboto,&quot;Helvetica Neue&quot;,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12.8px;text-align:center">presents Paul Dumol&#39;s </div><div style="font-family:Roboto,&quot;Helvetica Neue&quot;,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12.8px;text-align:center"><font size="6">&quot;Ang Paglilitis ni Serapio&quot;</font></div><div style="font-family:Roboto,&quot;Helvetica Neue&quot;,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12.8px;text-align:center"><br></div><div style="font-family:Roboto,&quot;Helvetica Neue&quot;,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12.8px;text-align:center"><span style="color:rgb(102,102,102);text-align:start"><b><font size="4">Kapayapaan. Kayong lahat ay malugod na iniimbitahang dumalo at </font></b></span></div><div style="font-family:Roboto,&quot;Helvetica Neue&quot;,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12.8px;text-align:center"><b><font size="4"><span style="color:rgb(102,102,102);text-align:start">saksihan ang isa na namang paglilitis ng isa sa ating mga kasa</span><span class="gmail-m_-5920576515775079986m_6844431730466135912gmail-text_exposed_show" style="display:inline;color:rgb(102,102,102);text-align:start">pi, si Serapio. </span></font></b></div><div style="font-family:Roboto,&quot;Helvetica Neue&quot;,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12.8px;text-align:center"><span class="gmail-m_-5920576515775079986m_6844431730466135912gmail-text_exposed_show" style="display:inline;color:rgb(102,102,102);text-align:start"><b><font size="4">Subaybayan ang hatol sa kanya ng ating isang marangal na Federacion sa darating na mga linggo.</font></b></span><br></div><div style="font-family:Roboto,&quot;Helvetica Neue&quot;,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12.8px"><div style="text-align:center"><br></div><div style="text-align:center"><font size="4">6:30pm, Tanghalang Onofre Pagsanghan</font></div><div style="text-align:center"><font size="4">(In front of the High School cafeteria)</font></div><div style="text-align:center"><font size="4">September 1, 2, 15, &amp; 16, 2017</font></div><div style="text-align:center"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align:center"><font size="4">Tickets are at P200.00 each.</font></div><div style="text-align:center"><i><font size="4">For reservations, contact Andrei Fabricante at 09271283114 or </font></i></div><div style="text-align:center"><i><font size="4">check the Dulaang Sibol Facebook Page </font></i></div><div style="text-align:center"><i><font size="4"><a href="https://www.facebook.com/dulaangsibol/" target="_blank">https://www.facebook.com/dulaa<wbr>ngsibol/</a></font><br></i></div><div style="text-align:center"><br></div><div style="text-align:center">Written by Paul Dumol</div><div style="text-align:center">Directed by Romar Chuca</div><div style="text-align:center">Costumes by Ali Figueroa, Bleu Ladera, and Andrei Fabricante</div><div style="text-align:center">Lighting Design by Carlos De Guzman</div><div style="text-align:center">Music by Deivid Encarnacion</div></div></div>