<div dir="ltr"><b>Sound Before Water</b><div><i>by Jim Pascual Agustin</i></div><div>P 250.00</div><div><br></div><div><img src="cid:ii_iuf4tpvu0_157d68efcc6e8e50" width="292" height="472"><br>​<br></div><div><br></div><div><div><font color="#181818" face="arial, helvetica, sans-serif">Reading Jim Pascual Agustin&#39;s English poems is like treading on ground littered with watusi firecrackers. Every piece is cramful of surprises, the rhythmically fragmented lines crackling at every step, without knowing why they are there, we stumble on, and every step of the way we are startled by the exploding light, and we are blinded by the many moments of marvel that the poet has laid out for his readers. The collection invites us to exclaim, My God, Mr. Agustin, where did you learn to poeticize this way? Overnight, in my book, you have mounted the stage of Filipino poetry in English, and on it you stand tall as an artist.</font></div><div><font color="#181818" face="arial, helvetica, sans-serif">- Bienvenido Lumbera, National Artist for Literature</font></div></div><div><br></div><div><br></div><div>--------------------------------------------------</div><div><b><br></b></div><div><b>Kalmot ng Pusa sa Tagiliran</b></div><div><i>by Jim Pascual Agustin</i></div><div><br></div><div>P 300.00 </div><div><img src="cid:ii_iuf4y8ze1_157d692373c64437" width="293" height="472"><br><br></div><div><font color="#181818" face="merriweather, georgia, serif"><span style="font-size:14px"><br></span></font></div><div><div><font color="#181818" face="merriweather, georgia, serif"><span style="font-size:14px"><i>from the back cover</i></span></font></div><div><br></div><div><div><font color="#181818" face="merriweather, georgia, serif"><span style="font-size:14px">Ang lalim ng balon ng haraya na iniigiban ni Jim Pascual Agustin para makabuo siya ng mga tula! Hindi siya nauubusan ng karanasang papaksain, at sa bawat pagkakataong may tulang nahuhubog ang makata, pinahahanga tayo ng kabatiran, talinghaga at kaliwanagang ating natutuklasan. Ang pagkatala ng petsa ng komposisyon at ng rebisyon ay nagpapamalas ng sikhay sa paglikha na patunay lamang na ang himala ng akdang maningning ni Agustin ay bunga ng mapanuring diwa ng makata na sa pagbasa ng sariling akda ay kayang payabungin pang lalo ang tapos nang likha. Naiiba ang daigdig ng Kalmot ng Pusa sa Tagiliran, kulimlim ito kung itatabi sa Sound Before Water, nangingibabaw dito ang realidad ng pang-araw-araw na buhay, mulat ang mga persona ng tula sa lumbay at nakaambang balighong danas ng tao sa ating bayan. Makabuluhang tambalan ang dalawang koleksiyon sa pagpapakilala sa naggigitgitang dalawang hati ng buhay-makata ni Agustin.</span></font></div><div><br></div></div><div><font color="#181818" face="merriweather, georgia, serif"><span style="font-size:14px"><b>Dr. Bienvenido Lumbera</b></span></font></div><div><font color="#181818" face="merriweather, georgia, serif"><span style="font-size:14px">National Artist for Literature</span></font></div></div><div><br></div><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><b>Loyola Schools Bookstore</b><div>Basement MVP Center for Student Leadership</div><div>Katipunan Avenue, </div><div>Loyola Heights, 1108</div><div>Quezon City</div><div><br></div><div>Tel 426-6001 loc 5184 to 5186</div><div>Fax 441-0854</div><div>Email <a href="mailto:bookstore.ls@ateneo.edu" target="_blank">bookstore.ls@ateneo.edu</a></div></div></div>
</div>