<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.2900.2180" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial">&nbsp;</DIV>
<DIV>Sa darating na araw ng puso, iniimbitahan ang lahat sa isang talakayang 
pinamagatang:</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>INIIBIG KO ANG PILIPINAS</DIV>
<DIV>Ang Pilipinas&nbsp;na "hindi iisang pamilya lamang" (wika ni Jun Lozada, 
NBN ZTE Star Witness)</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Magtungo sa Gate 2.5 Katipunan (ADMU)</DIV>
<DIV>4:30 ng hapon</DIV>
<DIV>ika-14 ng Pebrero</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Makinig sa mga pagbabahagi ng pakikisangkot ng mga pwersa mula sa pamayanan 
ng Ateneo:</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>-&nbsp; &nbsp;Dr. Benjie Tolosa ng Ateneo Political Science Department 
(kasama sa Watch and Pray movement na nagpulong bago lumabas si Jun 
Lozada)</DIV>
<DIV>-&nbsp;&nbsp; Atty. Chochoy Medina, Direktor&nbsp;ng Ateneo Human Rights 
Center (abogado sa likod ng Writ of Habeas Corpus at Writ of Amparo)</DIV>
<DIV>-&nbsp; &nbsp;Javier Alpasa, SJ Direktor ng Simbahang Lingkod ng 
Bayan&nbsp;(kasama sa grupo ng simbahan na patuloy na nagpupulong ukol sa Lozada 
at Sumilao case kasama ang pinunong obispo na si Bishop Broderick Pabillo, 
DD)</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Talakayin natin ang mga pangyayari at pag-usapan ang mga susunod na 
hakbang.</DIV>
<DIV>Pagkatapos, sumali sa candle lighting upang ipakita ang suporta sa 
paghahanap ng katotohanan, pananagutan at pagbabago.</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Iniimbitahan din ang publiko sa darating na</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>KWENTONG BAYAN</DIV>
<DIV>ika-23 ng Pebrero </DIV>
<DIV>1:00 ng hapon</DIV>
<DIV>P100/ticket (Limited slots available, please call now)</DIV>
<DIV>Ateneo Grade School Auditorium</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>mga tagapagsalita:</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Senator FRANCIS PANGILINAN</DIV>
<DIV>Mareng&nbsp;WINNIE MONSOD</DIV>
<DIV>Cabinet Secretary RICARDO SALUDO</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Magbabahagi din ang dating Pangulong&nbsp;Corazon Aquino.</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Para sa detalye, maaring tumawag sa 426-6101 locals 3440 / 3441, telefax 
426-5968, mobile hotline SUN-8600-SLB (0922-8600752), email: <A 
href="mailto:slb@admu.edu.ph">slb@admu.edu.ph</A></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Manalangin.&nbsp; Manindigan.&nbsp; Makialam.</DIV>
<DIV>SIMBAHANG LINGKOD NG BAYAN</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>