[Blueboard] HIRING: Maintenance Staff I (M-01) at the Office of Facilities and Sustainability, Loyola Schools

Careers in Ateneo careers.hrmod at ateneo.edu
Sat Feb 10 10:34:05 +08 2018


*MAINTENANCE STAFF I (M-01)*

Office of Facilities and Sustainability, Loyola Schools
*Buod ng gawain:*1.    Tiyakin na nawalisan, nakuskos at nalampaso ang sahig, napunasan
ang mga pader, pinto at bintana sa lugar na itinalaga sa iyo

2.    Panatilihing malinis at maayos ang mga gamit at kasangkapan sa
lugar ng responsabilidad

3.    Kunin at itapon ang basura at mga kalat mula sa opisina o gusaling
nakatalaga sa iyo. Isagawa ang wastong paghihiwalay ng mga iba’t ibang uri
ng basura (*Waste segregation*)

4.    Panatilihing malinis ang mga *trash bins* at lugar sa paligid ng
mga ito

5.    Panatilihing malinis ang bubong at mga alulod. Tanggalan ito ng
dumi at mga tuyong dahon

6.    Tumulong sa paghahanda at pagsasaayos ng pasilidad (halimbawa:
pagbubuhat, paggagalaw ng mga gamit, paglilipat na kaugnay sa mga *school
activities*, mahahalagang kaganapan, at iba pang mga hindi inaasahang
pangyayari)

7.    Bantayan at pangalagaan ang mga pasilidad sa itinalagang lugar

8.    Tiyakin na nasa mabuting kundisyon ang lahat ng bagay, gamit o
pasilidad. Ipaalam agad sa OFS kung may kailangan ayusin at siguraduhing
mabigyan agad ng kaukulang pansin
*Mga Katangiang hinahanap:*

1.    High School Graduate

2.    May 1-2 taon karanasan sa paglilinis

3.    May kasanayang interpersonal at marunong makisamaAng mga interesadong applikante ay inaanyayahang mag-sumite
ng mga sumusunod:

    I.      Letter of Intent na naka-address sa HR Director at
inendorso ng iyong kasalukuyang supervisor. Sa iyong sulat sagutin
ang mga sumusunod na katanungan…

a.    Bakit nais mong mag-apply sa posisyong nabanggit?

b.    Sa iyong palagay, bakit ka nararapat para sa posisyong ito?

c.    Ano ang iyong maibabahagi kung ikaw ay matanggap sa posisyong
nabanggit?

   II.      Letter of Recommendation na nagmula sa iyong
supervisor (see attached template).
Ang mga dokumentong ito kasama ang iyong resume ay dapat maipadala bago mag
ika-16 ng Pebrero 2017 kay:

Leo Jerome S. Gabo
HR Assistant II
Workforce Planning and Capability Development
Office of Human Resource Management and Organization Development

-- *Workforce Planning & Capability Development*
*Office of Human Resource Management & Organization Development*
*4266001 loc. 4158*

-- 

------------------------------

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email, including those in its attachments, is 
intended for the use of the person/s it is addressed to. It may contain 
personal data, or information that is confidential or privileged, which are 
protected from unauthorized use or disclosure by law. If you are not the 
intended recipient, please be aware that printing, copying, dissemination, 
distribution, disclosure, forwarding of, or acting in reliance upon the 
information contained in this communication is strictly prohibited. If you 
received this communication in error, please contact the sender immediately 
and permanently delete it, including any attachments, from your system. 
Unless otherwise indicated, the contents of this email and/or its 
attachments do not necessarily reflect the views or policies of the Ateneo 
de Manila University, its personnel, or its students.

If you have questions or clarifications regarding any matter relating to 
data protection, you may write to the University Data Protection Office at 
info.udpo at ateneo.edu. You may also file a complaint or report a security 
incident involving personal data by writing to: alert.udpo at ateneo.edu.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20180210/9c1bb3f5/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Letter of Recommendation Form.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 25014 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20180210/9c1bb3f5/attachment-0001.bin 


More information about the Blueboard mailing list