[Blueboard] Si Janus Sílang at ang Pitumpu't Pitong Pusong -now @ Loyola Schools Bookstore

Loyola Schools Bookstore [LS] bookstore.ls at ateneo.edu
Sat Sep 23 08:24:36 +08 2017


P299.00
​Written by Edgar Calabia Samar

Designed and illustrated by Borg Sinaban

Ikatlong libro sa serye ng Janus Silang
<https://adarna.com.ph/search?q=janus+silang>


Bago naglaho si Janus habang naglalaro ng TALA, nakita ni Manong Joey sa
utak nito ang hinahanap nilang paraluman. Sinundo ni Renzo si Mica sa
Balanga para protektahan ito sa Angono at dahil may kaugnayan ito sa
paralumang nakita ni Manong Joey kay Janus. Samantala, nasa Kalibutan pa
rin sina Manong Isyo para hanapin si Mira na malamang na nakuha ng mga
mambabarang. Walang kaalam-alam ang lahat kung nasaan na si Janus hanggang
sa makita ni Manong Joey na humihiwalay ang anino ni Renzo sa katawan nito
at maaaring matagal na pala itong ginagamit ng Tiyanak!-- 
*Loyola Schools Bookstore*
Basement MVP Center for Student Leadership
Katipunan Avenue,
Loyola Heights, 1108
Quezon City

Tel 426-6001 loc 5184 to 5186
Fax 441-0854
Email bookstore.ls at ateneo.edu
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20170923/7f23cfad/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Si-Janus-Silang-at-ang-Pitumpu_t-Pitong-Pusong_large.jpg
Type: image/jpeg
Size: 40376 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20170923/7f23cfad/attachment-0001.jpg 


More information about the Blueboard mailing list