[Blueboard] Bakas Ng Dahas - ngayong hapon, Biyernes, ika-22 ng Setyembre, alas-5 n.h., Leong Hall Auditorium

Office of the Dean [LS] dean.soss at ateneo.edu
Fri Sep 22 10:46:11 +08 2017


*Sa linggong ito, kikilos laban sa diktadura!*

Kaisa ng iba’t-ibang grupong kumikilos sa linggong ito, inihahandog ng
pagsasama ng Ateneo ENTABLADO, Baliklaya, at SOSS Sanggunian ang BAKAS NG
DAHAS, isang linggong paggunita sa ika-45 anibersaryo ng pagdedeklara ng
Batas Militar sa paraan ng pagtatanghal, installation at forum.

Tampok ang mga dating political prisoners mula sa Lingap Bilanggo at si
Chairperson Chito Gascon ng Commission on Human Rights, ngayong hapon,
Biyernes, ​ika-22 ng Setyembre, alas-5 n.h., Leong Hall Auditorium.​


*For more information, follow ADMU School of Social Sciences
on Facebook and on Twitter (@Ateneo_SOSS).*

Office of the Dean
School of Social Sciences
Ateneo de Manila University
Loyola Heights, Quezon City

Tel. No.: 426 6001 ext. 5200
Fax No.: 426 1277
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20170922/d947f80d/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: IMG_8601.jpg
Type: image/jpeg
Size: 293186 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20170922/d947f80d/attachment-0002.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: IMG_8602.jpg
Type: image/jpeg
Size: 143800 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20170922/d947f80d/attachment-0003.jpg 


More information about the Blueboard mailing list