[Blueboard] Isang pakiusap

Office of the President [OP] president at ateneo.edu
Thu Aug 24 15:49:23 +08 2017


​[image: Inline image 1]

24 Agosto 2017Memo sa     :      Komunidad ng Ateneo de ManilaTungkol sa   :      Isang pakiusap

“Tama na po,” ang limos ng nagmamakaawang Kian sa mamang pulis. Gayon pa
man, walang pakundangang pinaslang ang binata sa dilim ng gabi. Walang
galang na kinitil ang kanyang buhay at mga pangarap sa itim ng gabi.Inaalihan ang ating inang bayan ng isang masamang espiritu: ang espiritu ng
hidwaan. Hindi tayo magkaisa. Hindi natin makayanang igalang at makinig sa
kapwa Pilipino. Kapit-tuko tayo sa ating mga ideya at ideolohiya hinggil sa
kung ano ang tama at dapat. Madaling maubos ang ating pasensya sa pakikinig
sa iba, lalo na sa mga hindi sumasang-ayon sa atin. May lason ang ating mga
pangungusap; nagkukulang tayo sa pag-uusap at pakikiusap sa isa’t isa.Hindi lang droga ang salot ng bayan. Sinasapian tayo ng madidilim na
puwersa ng hidwaan.Kung hindi tayo mag-iingat, lalaganap pa itong mapaglalang na away o “rido”
na sumisira sa ating bayan. Madaling simulan ang rido. Magtanim ka lamang
ng isang butil ng kasamaan. Diligan ito ng galit at suklian pa ng
paghihiganti, lalago ito nang kusa kahit di inaasahan.Hindi madaling tapusin ang rido. Hindi ito humihina sa pagod o tamlay o
pagtanda ng mga nag-aaway. Hindi ito nagwawakas sa sindak o lakas o dahas.
Hindi ito naglalaho sa panalo o talo ng isang panig o kampo. Natatapos
lamang ito kapag matauhan ang mga nagtutunggali na pawang kabiguan at hapis
lamang ang kanilang aanihin sa patuloy na pananakit at gantihan. Tumatahan
lamang ang rido kung maliwanagan ang mga magkaaway na walang patutunguhan
at katuturan ang kanilang walang-sawang suklian ng dugo sa dugo, buhay sa
buhay. Nahihinto lamang ang rido sa isang kasunduan, sa pagbubukas at
pagpapatawad, sa muling pagmamalay ng tao sa mukha ng kanyang kapwa.Sa ngalan ng Pamantasan ng Ateneo de Manila, nakikiusap ako na maging
bahagi tayo sa pagpapanday ng isang kasunduan at pagbabalik-loob na siyang
haligi ng tunay na kapayapaan para sa ating mga kababayan. Akayin natin ang
isa’t isa na maglaan ng panahon at lugar para sa harap-harapan at
mahinahong pakikipag-uusap. Muli nating pairalin ang paggalang sa pagkatao
at katotohanan, ang pagbibigayan at pagbabayanihan, ang pagtanaw ng utang
na loob sa Diyos na may-akda ng buhay, at ang lahat ng mabubuting asal
nating mga Pilipino.“Tama na po,” ang limos ng nagmamakaawang Kian. Tama na po ang paninindak
at pananakot. Tama na po ang lason at talim ng hidwaan. Tama na po itong
karahasan at kadiliman.Para na ninyong awa, tama na po, ang pakiusap ng ating inang bayan.

Jose Ramon T Villarin SJ

Pangulo


*****************************************
Office of the President
Ateneo de Manila University
Katipunan Avenue, Loyola Heights,
Quezon City 1108
Philippines
Tel No: 63 (02) 426 6001
Fax No: 63 (02) 426 6079
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20170824/3f6a6661/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OP Email Header-01.png
Type: image/png
Size: 13914 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20170824/3f6a6661/attachment-0001.png 


More information about the Blueboard mailing list