[Blueboard] Dulaang Sibol: Ang Paglilitis ni Mang Serapio

Romar Richard D. Chuca rchuca at ateneo.edu
Thu Aug 17 15:28:24 +08 2017


Isang paanyaya mula sa Federacion:

Kapayapaan. Kayong lahat ay malugod na iniimbitahang dumalo at saksihan ang
isa na namang paglilitis ng isa sa ating mga kasapi, si Serapio. Subaybayan
ang hatol sa kanya ng ating marangal na Federacion sa darating na mga
linggo.

Ang Paglilitis ni Serapio ay gaganapin sa ika-25 at 26 ng Agosto, pati na
rin sa ika-1, 2, 15, at 16 ng Setyembre. Mangyaring pumunta lamang sa
Tanghalang Onofre Pagsanghan bago pumatak ang tatlumpung minuto matapos ang
ika-6 ng gabi (6:30 n.g.).

Huwag kalimutang dalhin ang abuloy ninyong nagkakahalagang dalawang daang
piso (200 pesos kada tiket).

Inaasahan namin kayo.

P.S. Para sa mga karagdagang katanungan, huwag matakot magpadala ng mensahe
sa 09271283114.​
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20170817/c46857f3/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 20799314_10155797054417922_1762124419447462608_n.jpg
Type: image/jpeg
Size: 101157 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20170817/c46857f3/attachment-0001.jpg 


More information about the Blueboard mailing list