[Blueboard] Taos-Pusong Pasasalamat sa LS- Community

Larry S. Palaming lpalaming at ateneo.edu
Thu Apr 6 10:28:00 PHT 2017


Ako po ay lubos at taos-pusong nagpapasalamat sa lahat po ng mga nag alay
ng dasal, nag malasakit, nag abot ng tulong at sa lahat ng mga opisina at
kagawaran ng LS-Community na nag ambag at nag bigay ng donasyong pinansyal
para po mabawasan ang aking medical loan sa unibersidad ng ateneo.

OFFICE/DEPARTMENT:

1. DISCS & ECCE staff
2. OADAA Administration and Staff
3. OAA friends
4. Ms.Marian Salvador
5. OADGP Administrator and Staff
6. OSS Administrator and Staff
7. Office of Registrar
8. ECCE Faculty and Staff
9. OVLPS Administrators and Staff
10. OMIS Staff
11. Ms.Melissa Reyes
12.OFS Administrators and Staff and CEM, OADSAS Staff


Maraming Salamat po!


*Larry S. Palaming*

LS-OFS
Ateneo de Manila University
Katipunan Ave., Loyola Heights, Quezon City
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20170406/034e5943/attachment-0001.html 


More information about the Blueboard mailing list