[Blueboard] Sine Bughaw Talks presents Michael D. Pante

Department of English [LS] english.soh at ateneo.edu
Mon Apr 3 16:27:50 PHT 2017


Ateneo Institute of Literary Arts and Practices (AILAP), Kagawaran ng
Filipino (AdMU), and Kritika Kultura will host a lecture by Michael D.
Pante titled “*Pagpopook sa Paaralan sa Pelikulang Pilipino*.” The lecture,
a part of the Sine Bughaw Talks, is on Apr. 7, 2017, Friday, from 5:00 to
6:30 p.m., at Faura Audio Visual Room, Ateneo de Manila University.
The lecture is open to the public.Pante’s abstract reads: “Magmula sa mga huling taon ng rehimeng Marcos
hanggang sa kasalukuyan, naging higit na litaw ang paggamit sa paaralan
bilang pangunahing tagpuan ng mga pelikulang Pilipino kumpara sa mga
naunang dekada. Mula sa mga obrang may lantad na komentaryong
sosyopulitikal (hal., *Moral*, *Batch ’81*) hanggang sa mga sineng
nakatutok sa *teen market* (hal., *Dear Diary*, *Wooly Booly*, *Hataw Na!,
Gamitan*), pati na rin sa kasalukuyang bugso ng *indie cinema* (e.g.,
*Pisay*, *Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa*), makikita ang bisa ng espasyo ng
eskwelahan para ilahad ang mga tema gaya ng pagkamulat, pagkakaibigan,
pagsalungat sa tradisyon at pagmamatyag, pag-ibig, at aktibismo. Isang
panimulang pagbaybay ang panayam na ito upang mailahad ang ugnayan ng mga
pelikulang nabanggit sa pangkasaysayang heograpiya (*historical geography*)
ng mga paaralan sa Kalakhang Maynila, lalo na ang pag-usbong ng dalawang
kumpol ng paaralan sa pusod ng Maynila (U-belt) at sa mga dating liblib na
lugar ng Quezon City (Diliman at Katipunan).”
*About the lecturer*Michael D. Pante is an instructor in the Department of History, Ateneo de
Manila University. He serves as the Associate Editor of the journal *Philippine
Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints*. He received his doctorate
degree from the University of Kyoto. His dissertation is about the
historical geography of Quezon City.

Kritika Kultura is acknowledged by a host of Asian and Asian American
Studies libraries and scholarly networks, and indexed in the MLA
International Bibliography, Thomson Reuters (ISI), Scopus, EBSCO, and the
Directory of Open Access Journals. For inquiries about submission
guidelines and future events, visit http://journals.ateneo.edu/ojs/kk/
<http://journals.ateneo.edu/ojs/kk/%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%25> or
email kk.soh at ateneo.edu
<kk.soh at ateneo.edu%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Ct%20%22_blank>

-- 
Department of English
School of Humanities
Ateneo de Manila University
Katipunan Avenue, Loyola Heights,
Quezon City 1108
Tel. no.: 426-6001 local 5310/5311
Telefax: 426-6120
Email: english.soh at ateneo.edu
http://www.ateneo.edu/ls/soh/english
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20170403/9b5881de/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list