[Blueboard] Ateneo is Home: PAGTANAW nang may Pasasalamat

OMI Ateneo omi at ateneo.edu
Fri Oct 28 11:43:58 PHT 2016


Ang Ateneo ay patuloy na nabubuo dahil sa ating *commitment* at aktibong
pakikiisa sa mga gawaing pang-komunidad. Panoorin ang mensahe ni Dr.
Antonette Palma-Angeles, *Vice President for the Professional Schools*,
para sa komunidad ng Ateneo sa Ateneo is Home
<http://ateneo.edu/ateneoishome/article/ateneo-home-pagtanaw-nang-may-pasasalamat>
.
*Ateneo Employees' GatheringNovember 15, 8am-5pmBlue Eagle Gym*


-- 
*OFFICE FOR MISSION AND IDENTITY*
*Ateneo de Manila University*
*Ground Floor, John Pollock Center, *
*Katipunan Avenue, Loyola Heights, *
*Quezon City, Philippines 1108*
*Phone (+632) 426-6001 ext. 4010-4017*
*Telefax (+632) 426-5960*
*Email omi at ateneo.edu <omi at ateneo.edu>*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161028/e5e80d58/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list