[Blueboard] New Arrivals from UST Press @ LS Bookstore: Halos Isang Buhay

Loyola Schools Bookstore [LS] bookstore.ls at ateneo.edu
Thu Oct 20 08:00:56 PHT 2016


*Halos Isang Buhay*
Ang Manananggal sa Pagsusulat ng Nobela
*by Edgar Calabia Samar*
P 230.00


​Tinitingnan dito ang larawan ng manananggal bilang musa at talinhaga sa
pagkatha ng nobela. Samantalang sinisikap sagutin ang mga tanong kung anong
kasaysayan ang nililingon sa pagususlat at kung paano't bakit kakatha ng
nobela sa harap ng mga hamon ng kasalukuyan, sinisiyasat din ang
manananggal bilang larawan ng pag-iisa't pagiging iba, ang pangangailangan
nitong magbagong-anyo, pumailanlang, at pumaslang, bago sa bandang huli'y
magbalik sa pagiging tao't manindigan.
-- 
*Loyola Schools Bookstore*
Basement MVP Center for Student Leadership
Katipunan Avenue,
Loyola Heights, 1108
Quezon City

Tel 426-6001 loc 5184 to 5186
Fax 441-0854
Email bookstore.ls at ateneo.edu
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161019/49c7cc14/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 15757851.jpg
Type: application/octet-stream
Size: 153899 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161019/49c7cc14/attachment-0001.obj 


More information about the Blueboard mailing list