[Blueboard] New Arrivals from UST Press @ LS Bookstore: Sa Kasunod ng 909

Loyola Schools Bookstore [LS] bookstore.ls at ateneo.edu
Thu Oct 20 08:00:58 PHT 2016


*Sa Kasunod ng 909*
*by Edgar Calabia Samar*

P280.00


​
Kaga-graduate lang nila ng college nang matagpuan umanong bugbog-sarado at
tadtad ng saksak ang katawan ni Aaron, matalik na kaibigan ni Eman. Pero
hindi kumbinsido si Eman na si Aaron nga ang bangkay na ibinurol at
inilibing ng ama at kapatid nito. Dahil walang naniniwala sa kanya,
mag-isang sinaliksik ni Eman kung ano ang totoong nangyari sa nawawalang
kaibigan - na naghatid sa kaniya sa mga kwentong nagsisimula sa dekada '50
at pinamamahayan ng mga manananggal, ng mga tagaapagtanghal ng salamangka,
at ng mga lalaking basta na lang nawawala.
-- 
*Loyola Schools Bookstore*
Basement MVP Center for Student Leadership
Katipunan Avenue,
Loyola Heights, 1108
Quezon City

Tel 426-6001 loc 5184 to 5186
Fax 441-0854
Email bookstore.ls at ateneo.edu
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161019/d37e2516/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 15757845.jpg
Type: application/octet-stream
Size: 17923 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161019/d37e2516/attachment-0001.obj 


More information about the Blueboard mailing list