[Blueboard] Narito na ang Katipunan!

Cecile Angela A. Ilagan cilagan at ateneo.edu
Mon May 30 14:41:50 PHT 2016


​Narito na ang unang isyu ng Katipunan, ang akademikong journal ng
Kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila, na may temang "Ang
Fiipino Bilang Disiplina." Maaaring magkaroon ng akses sa journal sa
pamamagitan ng link na ito:

*http://journals.ateneo.edu/ojs/katipunan
<http://journals.ateneo.edu/ojs/katipunan>*

Tampok dito ang mga sanaysay na isinusulong ang intelektuwal na integridad
ng Filipino, at kung paano ito maaaring gamiting lunsaran ng pagkakatuto ng
mga kaisipang walang disiplina: mula sa identidad ng mga partikular na
kultura hanggang sa nasyunalismo.

Libre po at para sa lahat ang Katipunan.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20160530/623a32c8/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Katipunan cover 3.jpg
Type: image/jpeg
Size: 37878 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20160530/623a32c8/attachment-0001.jpg 


More information about the Blueboard mailing list