[Blueboard] NOW HIRING: MAINTENANCE STAFF I at Grade School FMSO

Careers in Ateneo careers.hrmod at ateneo.edu
Tue Jul 5 15:03:18 PHT 2016


Ang trabahong ito ay nakapaloob sa Category A ng Employee Referral Program

*MAINTENANCE STAFF I (M-01)*

(Facilities Management and Security Office, Grade School)
*Buod ng gawain:*

1.   Pinananatili niyang malinis at maayos ang lahat ng lugar na
nakatalaga sa kanya.

2.   Kinukuha ang basura mula sa mga opisina o gusali at pinananatiling
malinis ang mga trash bins at ang lugar sa paligid nito.

3.   Nalilinisan ang regular ang mga tubong patuluan o drainage upang
matiyak ang maayos na daloy ng tubig.

4.   Tinitiyak na patay ang mga ilaw, fans, computers o anumang bagay na
de-kuryente kung walang gumagamit at nakakandado ang mga pinto bago umuwi.

5.   Tinitiyak niyang nasa mabuting kundisyon at maayos ang lahat ng mga
bagay, gamit at pasilidad. Kailangang ipaalam kaagad sa GS FMSO kung may
kailangan ayusin at matiyak na mabibigyan agad ng kaukulang pansin.

6.   Tinitingnan araw-araw ang 3R o Repair and Replacement Report logbook
at ipinagbibigay alam sa Lead man o sa opisina ng FMSO upang matugunan.

7.   Tumutulong sa pagbabantay o seguridad ng mgagamit o kasangkapan sa
mga lugar na nakatalaga sa kanya.

8.   Tumutulong sa paghahanda o paglalagay ng mga gamit sa mga lugar na
nagdadausan ng mga pagdiriwang.

9.   Tumutulong sa mga guro sa pagbabantay ng mga mag-aaral tuwing
prefecting para matiyak ang kaligtasan at mapanatili ang disiplina

10. Ginagawa niya ang iba pang gawaing iniaatas sa kanya tungo sa maayos
na pagpapatakbo ng paaralan.

Mga katangiang hinahanap:·     High School Graduate

·     May 1-2 taon ng karanasan sa paglilinis

·     May kasanayang interpersonal at marunong makisamaAng mga interesadong applikante ay inaanyayahang mag-sumite ng mga
sumusunod:   I.    Letter of Intent na naka-address sa HR Director at
inendorso ng iyong kasalukuyang supervisor. Sa iyong sulat sagutin ang mga
sumusunod na katanungan…

a.    Bakit nais mong mag-apply sa posisyong nabanggit?

b.    Sa iyong palagay, bakit ka nararapat para sa posisyong ito?

c.    Ano ang iyong maibabahagi kung ikaw ay matanggap sa posisyong
nabanggit?

   II.    Letter of Recommendation na nagmula sa iyong supervisor
(see attached template).Ang mga dokumentong ito kasama ang iyong resume ay dapat maipadala bago mag
ika- 14 ng July 2016 kay:Christine L. Velasco

HR Officer I

Workforce Planning and Capability Development

Office of Human Resource Management and Organization Development-- 
*OHRMOD - Care, service and solutions @ work*

*Workforce Planning & Capability Development*
*Office of Human Resource Management & Organization Development*
*4266001 loc. 4158*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20160705/008f3585/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Personal Data Sheet 070715.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 219833 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20160705/008f3585/attachment-0002.bin 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Letter of Recommendation Form May 2015.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 43141 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20160705/008f3585/attachment-0003.bin 


More information about the Blueboard mailing list