[Blueboard] ALAB NG PUSO, SA DIBDIB MO'Y BUHAY

Kristina L. Garcia kgarcia at ateneo.edu
Thu Dec 1 10:45:08 PHT 2016


Wika ang tungtungan at lupa ng ating buhay. Kapag tapat ang wika sa gawa,
o, ang gawa sa wika, nananariwa tayo nang gayon na lamang, nabubuhay nang
maalwan at panatag, at laging patnubay natin ang liwanag.

Subalit kapag saliwa ang gawa sa wika, o, ang wika sa gawa--halimbawa, ang
maglibing ng di-bayani sa Libingan ng mga Bayani--natutuyot ang ating isip,
at nauuwi tayo sa lamig at dilim.

Sa ganitong pagkakataon, kailangan nating muling pag-alabin ang puso sa
pamamagitan ng pagbabalik sa isang uri ng wikang buhay--ang tula. Kaya,
halina't dumalo sa:


*ALAB NG PUSO, SA DIBDIB MO'Y BUHAY*

Gaganapin ang poetry reading/open mic sa* EXILE ON MAIN ST.* Restaurant
(Katipunan Ave., nasa pagitan ng National Bookstore at HSBC)
sa *ika-10 ng Disyembre 2016 (Sabado), 430 n.h.-730 n.g.*


Inaanyayahan ang mga makata na magbahagi ng mga tulang magpapaigting ng
pagtutol sa paglilibing kay Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani.

Makipag-ugnayan lamang kina Allan Popa (apopa at ateneo.edu) o Bong Oris (
goris at ateneo.edu) mula sa ika-1 ng Disyembre 2016 upang maitala ang inyong
pangalan para sa programa.

Maglalaan ng 7-10 minuto para sa bawat mambabasa. Maaaring magbasa ng 1-2
tula ayon sa sumusunod na tema o mga kaugnay na paksa:

1. "lupang hinirang, duyan ka ng magiting"
    - mga tulang tungkol sa kabayanihan (tunay at huwad na bayani) at
dakilang adhikain para sa bayan at kapwa
2. "Sa manlulupig, di ka pasisiil"
    - mga tulang tungkol sa karahasan, kalupitan, kawalan ng katarungan
noong rehimeng Marcos
3. "May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal"
    - mga tulang tungkol sa kilos-protesta, mobilisasyon, pag-aklas,
pag-asa at pagkakaisa tungo sa kalayaan


Maraming salamat!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20161201/a53af744/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list