[Blueboard] Ateneo is Home: Places

OMI Ateneo omi at ateneo.edu
Fri Oct 30 16:43:31 PHT 2015


Sa kapilya ng Loyola Schools lalong napalalalim ang pananampalataya ng
isang empleyada ng Ateneo. Alamin kung gaano kahalaga ang lugar na ito sa
unibersidad para kay Lilibeth Castillo ng University Archives sa Ateneo is
Home <http://www.ateneo.edu/ateneoishome/article/loyola-schools-chapel>.

-- 
*OFFICE FOR MISSION AND IDENTITY*
*Ateneo de Manila University*
*Ground Floor, John Pollock Center, *
*Katipunan Avenue, Loyola Heights, *
*Quezon City, Philippines 1108*
*Phone (+632) 426-6001 ext. 4010-4017*
*Telefax (+632) 426-5960*
*Email omi at ateneo.edu.ph <omi at ateneo.edu.ph>*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20151030/218a77e5/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list