[Blueboard] Pagpaplanong Pangkagawaran ng Kagawaran ng Filipino

Jethro Nino P. Tenorio jtenorio at ateneo.edu
Mon Jun 1 14:49:58 PHT 2015


Ipinababatid sa komunidad na magsasagawa ang Kagawaran ng Filipino ng
taunan nitong Pagtatasa at Pagpaplanong Pangkagawaran mula ika-2 hanggang
ika-3 ng Hunyo, 2015.

Mananatiling bukas ang opisina ng Kagawaran sa mga araw na ito para
matugunan ng sekretarya ang mga alalahanin ng online registration.


-- 
Jethro Niño P. Tenorio
Officer-in-Charge
Kagawaran ng Filipino
School of Humanities, Loyola Schools
Ateneo de Manila University
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20150601/477a2d9b/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list