[Blueboard] Buwan ng Wika sa Rizal Library

Vernon R. Totanes vtotanes at ateneo.edu
Sun Aug 16 22:17:58 PHT 2015


Noong isang taon, sinalubong namin ang mga mag-aaral ng Loyola Schools sa
pamamagitan ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Jose Rizal. Ngayong taon,
dahil sa pag-iba ng simula ng pasukan, sasalubungin namin kayo sa isa pang
pagdiriwang: Buwan ng Wika =)

Sa ika-17 ng Agosto, magsusuot ang aming mga librarian at staff ng
Filipiniana buong araw, tutugtog ang aming mga kaibigan sa Blue Symphony ng
Original Pilipino Music sa pagitan ng mga klase, at bubuksan ng Baybayin
ang "Habi Eksibit" bago magsimula ang "Diyalogo," na itinatampok sina
Virgilio Almario at John Iremil Teodoro (5th floor, 430 nh).

At siyempre, may sorpresang nag-aabang sa mga bibisita sa New Building,
Special Collections (aka Old) Building, at Matteo Ricci Hall sa araw na ito.

Silipin niyo kami!

*****

Last year, we welcomed Loyola Schools students by celebrating Jose Rizal's
birthday. This year, due to the calendar shift, we will welcome you with
another celebration: Buwan ng Wika =)

On August 17, our librarians and staff will wear Filipiniana attire
throughout the day. Our friends from Blue Symphony will play Original
Pilipino Music during breaks, and Baybayin will unveil "Habi Eksibit"
before "Diyalogo," featuring Virgilio Almario and John Iremil Teodoro (5th
floor, 430 pm).

And, of course, there will be a surprise awaiting those who visit the New
Building, Special Collections (aka Old) Building, and Matteo Ricci Hall on
this day.

Check us out!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20150816/8b380498/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list