[Blueboard] Katipunan ng mga Panayam sa Panitikan, Sining at Kultura sa Wikang Filipino II

Allan A. De Vera adevera at ateneo.edu
Tue Dec 2 09:26:09 PHT 2014


Malugod po kayong inaanyayahan ng *Kagawaran ng Filipino, Paaralang
Humanidades, Pamantasang Ateneo de Manila *para sa :*Katipunan ng mga Panayam sa Panitikan, Sining at *

*Kultura sa Wikang Filipino II*Para sa ikalawang parte ng mga serye ng mga panayam sa taong ito, ibabahagi
ang mga sumusunod:"*Dinarayo, Dinaranas, Dinadala: ang Balat bilang Contact Zone sa
Kontemporanyong Pamamayagpag ng Whatok”*

ni *Bb. Patricia Marie Velez*at*"Ang Wika at Kulturang Filipino sa Cyberspace’’*

ni *G. Ryan Dennis Callueng*Bukas ang paanyaya sa lahat para sa pagpapalitang-diskurso na ito hinggil
sa mga usapin sa panitikan, wika, kulturang popular, at sining. Gaganapin
ito *sa ika- 11 ng Disyembre 2014, 4 :30 n.h. - 6:30 n.g. , sa Faura AVR*.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20141202/dc297f98/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list