[Blueboard] BANAL NA MISA PARA SA BUWAN NG WIKA

Office of Campus Ministry [LS] campusministry.ls at ateneo.edu
Wed Aug 27 16:14:25 PHT 2014


*BANAL NA MISA PARA SA BUWAN NG WIKA*

*(LOYOLA SCHOOLS)*

Ang ating Misa sa *Huwebes, ika-28 ng Agosto 2014* (*12:00 ng tanghali*) ay
sa wikang *FILIPINO*.

Ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa at
pagtugon din sa ating hangaring mas mapayaman at mapalalim ang ating
kulturang Pilipino kasabay ang ating pananampalataya kay Kristo.

Salamat.*OFFICE OF CAMPUS MINISTRY*
Loyola Schools, Ateneo de Manila University
Rm. 109 Manuel V. Pangilinan Center for Student Leadership (MVP) Building
Loyola Heights, Katipunan Avenue, Quezon City, 1108
Email Address: campusministry.ls at ateneo.edu
<campusministry.ls at ateneo.edu%0d>
Landline: 426-6001 loc 5161
Fax no: 426-6522
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20140827/b201bb18/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list