[Blueboard] Katipunan ng mga Panayam sa Panitikan, Sining at Kultura sa Wikang Filipino

Allan A. De Vera adevera at ateneo.edu
Sat Aug 23 08:43:31 PHT 2014


Malugod po kayong inaanyayahan ng *Kagawaran ng Filipino, Paaralang
Humanidades, Pamantasang Ateneo de Manila *para sa :*Katipunan ng mga Panayam sa Panitikan, Sining at *

*Kultura sa Wikang Filipino*Para sa unang parte ng mga serye ng mga panayam sa taong ito, ibabahagi ang
mga sumusunod:"Mga Paglalakbay sa Kabanalan at Karunungan: Mga Naratibo ng Pagka-Filipino

 sa mga nobelang *Ang Banal na Aklat ng mga Kumag *ni Allan N. Derain at

*Ang Makina ni Mang Turing *ni Ramon Guillermo"ni *G. Christoffer Mitch C. Cerda*at*"Ang mga Bakas ng Paa sa Dingding: Ang Aswang Bilang Kagilagilalas *

*sa mga Tala ni Padre Francisco Alcina."*ni *G. Allan Alberto N. Derain*Bukas ang paanyaya sa lahat para sa pagpapalitang-diskurso na ito hinggil
sa mga usapin sa panitikan, wika, kulturang popular, at sining. Gaganapin
ito *sa ika- 28 ng Agosto 2014, 4 :00 n.h. – 6:00 n.h. , sa Escaler Hall*.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20140823/e7312295/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list