[Blueboard] Congratulations Mr. Eduardo Calasanz!

Ma. Consuelo C. Camacho ccamacho at ateneo.edu
Tue Sep 3 09:42:50 PHT 2013


Dear Friends,

Buong galak na binabati ng Paaralan ng Humanidades si G. Eduardo Jose E.
Calasanz sa pagtanggap niya ng Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas mula sa
Unyon ng Manunulat ng Pilipinas nitong ika-31 ng Agosto 2013 sa Leong Hall
Auditorium.

Ayon sa UMPIL:

"Ang Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas ay isang taunang parangal na
ipinagkakaloob ng UMPIL sa iginagalang na manunulat na Filipino na may
pinatunayan at nag-ukol ng buong búhay at lakas sa pagpapaunlad at
pagpapalaganap ng panitikan.  Ang mga pagsisikap at napagtagumpayan sa
sining ng Tula ni Eduardo Jose E. Clasanz ay hindi matatawarang ambag sa
lawas ng ating pambansang panitikan kaya’t walang alinlangang karapat-dapat
siyang pagkalooban ng parangal na ito."

Tunay na kapuri-puri si G. Calasanz.  Lubos siyang ikinararangal ng
Paaralan ng Humanidades.
ROFEL G. BRION, Ph.D.
Officer-in Charge, School of Humanities
Professor and Chair, Department of Interdisciplinary Studies
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20130903/7ac72c2f/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list