[Blueboard] Announcements for LSCC Members (Anunsyo para sa mga kasapi ng LSCC)

Jeremy D. Dalisay jdalisay02 at ateneo.edu
Wed Mar 6 16:36:34 PHT 2013


Mga Kasama!

Nais po naming ipag bigay alam sa inyo na i-extend namin hanggang bukas
(Marso 7, 2013) ang pag-update ninyo ng mga impormasyon, sapagkat mahalaga
po na malaman namin ang mga bagong impormasyon na galing sa inyo.
Lalung-lalo po ang inyong e-mail address, sapagkat dito po namin ipapadala
ang inyong code para sa pagboto at ang link kung saan kayo boboto.

Ang magiging sistema po ng ating botohan ay online, sa ganitong paraan po
ay maaari po kayong bumoto kahit nasa labas po kayo ng Ateneo basta
mayroong koneksyon ng internet.Mga Paalala:

Maaari lamang bumoto sa  Marso 8, 2013. Mag-uumpisa po mula 8:00 ng umaga
at hangang  5:30 ng hapon.

Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa ating General Assembly sa araw ding ito
sa ganap na 5:00 ng hapon.

Makakatanggap po kayo ng e-mail galing sa LSCC kalakip ang  inyong code
para sa pagboto sa araw din ng Eleksyon sa ganap na 7:00 ng umaga.Maraming salamat po sa inyong kooperasyon at suporta.Komite para sa Eleksyon 2012

Jeremy D. Dalisay

Ramir C. Intatano

Joy D. Alonzo
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20130306/78a4783c/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list