[Blueboard] Para sa mga miyembro ng LSCC (Opisyal na listahan ng mga Kandidato para sa Eleksyon 2013)

Jeremy D. Dalisay jdalisay02 at ateneo.edu
Mon Mar 4 14:09:06 PHT 2013


Mga Kasama!

Ang LSCC Election Committee ay lubos na nagpapasalamat sa mga nag nomina ng
mga kandidato para sa ating Eleksyon sa darating na Marso 8, 2013.

Ngayon! Nais namin na makita ninyo ang mga kandidato para sa ating
Eleksyon.

I Click lamang ninyo ang link.

Link: http://goo.gl/ascMw


Lubos na gumagalang!


Election Committee 2012

Jeremy D. Dalisay                  Ramir C. Intatano
            Joy D. Alonzo
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20130304/eff574a8/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list