[Blueboard] ENTABLADO's "Labaw Donggon" LAST SHOW: 1 Mar '13

Jethro Tenorio jtenorio at ateneo.edu
Tue Feb 26 14:22:08 PHT 2013


Sa Komunidad ng Ateneo,

Magaganap ang huling gabi ng pagtatanghal ng LABAW DONGGON: ANG BANOG  
NG SANLIBUTAN sa ika-1 ng Marso, 2013, Biyernes, 8:00 n.g. sa Cervini  
Field.  Mabibili ang tiket sa Dela Costa Lobby mula Peb. 26 - Mar. 1.   
May tiket ding mabibili sa Cervini sa gabi ng pagtatanghal.  Maraming  
salamat.-- 
Jethro Niño P. Tenorio
Instructor
Kagawaran ng Filipino, School of Humanities
Loyola Schools, Ateneo de Manila University
at
Moderator
Ateneo ENTABLADO


More information about the Blueboard mailing list