[Blueboard] Bukas na! December 10: AMPC Consultative Forum, Special GA, and Christmas Get-Together

Dhea Santos esantos at ateneo.edu
Mon Dec 9 15:15:25 PHT 2013


*AMPC Consultative Forum, Special GA, and*
*Christmas Get-Together*

Sa lahat ng AMPC Members!
(MIGS o Non-MIGS, Regular o Associate)


*Bukas na ang ating special na pagpupulong! *


*MARTES, IKA-10 NG DISYEMBRE 2013.LEONG HALL AUDITORIUM, IKA-5:00 HANGGANG
IKA-7:00 NG GABI*.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   - Magkakaroon tayo ng libreng T-shirt sa unang 300 miyembro na
   magpaparehistro sa Leong Hall simula 4:30 ng hapon.

[image: Inline image 1]

   - Magkakaroon din tayo ng sopresa para sa  ilang masuwerteng miyembro na
   dadalo sa ating forum hanggang sa salu-salo


   - At sa mga Non-MIGS, ang inyong pagdalo sa forum na ito ay ibibilang na
   pagdalo sa 2013 General Assembly na ginanap noong Marso, kaya dalo na para
   maging MIGS.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ang pagpupulong na ito ay para:
1. Malaman ang paraan para maging isang Member In Good Standing
2. Alamin ang plano ayon sa batas ng Cooperative Development Authority
3. Makasali sa mga aktibidad sa natitira pang araw ng 2013 (Tertulia)
4. Magkaroon ng malayang talakayan sa Board of Directors at Officers, at
5. Makadalo sa kauna-unahang pagkakataon sa simpleng AMPC Christmas Party,
Leong Hall Roofdeck.

Salamat po!

AMPC Board of Directors and officers
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20131209/ddee8b68/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 28883 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20131209/ddee8b68/attachment-0001.jpe 


More information about the Blueboard mailing list