[Blueboard] Promo Price ng librong "Kape't Pandasal" - hanggang Setyembre 21, 2012 na lang!

Dit G. Sablan esablan at admu.edu.ph
Mon Sep 17 14:26:13 PHT 2012


*"Magandang, magandang araw po!****Tayo ay magkape at magdasal!*

Sa nakalipas na walong taon, iyan po ang aming pagbati sa mga tagasubaybay
ng KAPE'T PANDASAL, ang maikling palabas ng Jesuit Communications na
napapanood sa ABSCBN, Channel 2.Araw-araw, sila ay gumigising
nang maaga upang sabayan kami sa maikling panalangin.....
**

Ngayon, bilang pasasalamat ....... inilalathala namin sa mumunting aklat
na ito ang paborito nating mga dasal mula sa KAPE'T PANDASAL.*
*Ito nawa'y makatulong sa ating lahat sa patuloy nating pakikiugnay sa
Tunay na Pagkain ng ating buhay, ang ating Panginoong Hesus.Amen."

*- Fr. Nono Alfonso, SJ*

   Executive Director, Jesuit Communications*
**/


_PROMO_ PRICE: /**//*/*P60.00
hanggang Setyembre 21, 2012 na lang!
*//*/*(Regular Price: P80.00)*/ */
/Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 426-5971 local 113 o 112./////
http://www.youtube.com/watch?v=z2is61vQ7vQ&feature=plcp

-- 
Dit G. Sablan
Jesuit Communications Foundation, Inc.
www.jescom.ph
426-5971 loc. 121


"Dont wish it were easier, Wish you were BETTER
Dont wish for fewer problems, Wish for more SKILLS
Dont wish for less challenges, Wish for more WISDOM "
- Earl Shaof
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20120917/1c4c20fb/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 266486 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20120917/1c4c20fb/attachment-0001.jpe 


More information about the Blueboard mailing list