[Blueboard] LSCC MAY 14, 2011 GA - MGA PAALALA

Julia Cristina A. Morata jmorata at ateneo.edu
Tue May 10 16:58:10 PHT 2011


MGA PAALALA PARA SA TAUNANG PULONG NG LSCC
Ika-14 ng Mayo 2011, College Cafeteria/Bulwagang Escaler

1.	Maaari nang makaboto ang mga kasapi sa ganap na alas 9:00 n.u. sa 
harapan ng College Cafeteria. Maaaring makaboto ang kasapi hanggang 
ala 1:00 n.h. Computerized ang pagboto.

2.	Matatanggap na agad ng mga kasapi ang regalo ng LSCC matapos 
makarehistro at makaboto.

3.	Hinihikayat ang pagboto at pagdalo ng mga kasapi upang magkaroon  
ng sapat na bilang na mag-aamyenda ng mga panukala. Batay sa Batas ng 
Cooperative Development Authority (CDA), kailangan ang pagdalo ng 
hindi bababa sa 2/3 ng kasapian ng isang kooperatiba (o 220 kasapi ng 
LSCC) upang maganap ang pag-amyenda.

4.	Mula sa halagang P38,000.00 na premyo noong isang taon, itinataas 
ngayong GA 2011 ang ibibigay na premyo sa halagang P44,000.00. Limang 
libong piso (5,000.00) ang unang gantimpala.

5.	Magpadala ng liham kay Mrs. Lourdes David, LSCC Board of Director, 
ang kasapi na hindi makadadalo sa pulong dahil nasa trabaho.  
Ipaendorso (o maaring magmula) ang liham sa superbisor.

6.	Magsisimula ang tanghalian ng alas 12:00 n.t. sa College Cafeteria, 
samantalang ala 1:00 n.h. ang simula ng pulong sa Bulwagang Escaler.

7.	Ipamamahagi sa mga kasapi ang dibidendo at rebates pagkatapos ng pulong.

Maraming salamat sa inyong kooperasyon.
LSCC Board 2010-2011More information about the Blueboard mailing list