[Blueboard] Thank you!!!!

lbernardino at ateneo.edu lbernardino at ateneo.edu
Mon Oct 5 11:24:11 PHT 2009


Ang pamilya ko po at ang buong Ateneoville ay lubos-lubos ang 
pasasalamat sa lahat ng mga tumulong upang madali kaming makabangon sa 
aming pagkakalugmok ng dahil sa bagyong Ondoy.

Kay Fr. Ben Nebres na kauna-unahang nakita naming dumating, nawala ang 
pagod naming mag-anak ng makita ka namin Father na sinuong mo ang 
putikang daan makita mo lamang ang aming kalagayan at umisip ng paraan 
upang kami ay matulungan. Tunay pong isa kayong lider na nagpapasigla 
sa aming mga katawan upang magampanan namin ang aming mga tungkulin at 
gawain kahit sa ano mang hirap na dalahin. Sa mga ateneo volunteer 
students na tumulong sa aming mag-alis ng mga putik sa daan. Tunay 
pong nakakataba ng puso at nakakapawi ng aming mga dinaramdam sa 
tuwing makikita namin ang patuloy ninyong suporta at pagtulong.

Kay Ms. Temay na hindi kami iniwan hangang sa lubusang maging malinis 
ang aming village. Isa kang tunay na atenista (man for others).

Kay Ms. Jolly Morata of Admission and Aid office, na nagpadala ng 
pagkain sa amin, maraming maraming salamat.

Sa mga taga Ateneo faculty and staff, grade school, high school at 
college, salamat sa pagpapadala ninyo ng mga relief goods at mga 
pagkain. Ang inyong presensiya sa mga pagkakataong ito ay tunay na 
nakakapagpalakas ng loob sa amin.

Sa aking mga kaopesina sa university Press, salamat sa inyong 
pag-aalala at sa mga ibinigay ninyong tulong.

Sa mga volunteers na mga estudyante, salamat sa inyo, mga bata pa kayo 
pero ipinakita ninyo ang isang magandang ugali ng pagiging atenista, 
ang pagtulong sa mga nangangailangan. Saludo kami sa inyo.

Sa mga contractors ng ateneo salamat sa pagtulong upang makabangong 
muli ang aming village, sa mga tauhan ninyo na nagpagod at naghirap 
maulanan man o maarawan di sila tumigil sa pagtulong, maraming 
maraming salamat sa inyo.

Higit sa lahat, salamat sa ating Poong Maykapal sa pagkakaloob Niya sa 
amin ng isang komunidad na handang tumulong sa ano mang oras ng 
pangangailangan. Tunay pong nakakapagdulot ng ngiti at sigla pag 
nakikita namin ang nag-uumapaw na suporta sa amin. Dito namin 
naramdaman na di kami nag-iisa dahil kasama namin kayo sa lahat ng 
sandali.

Sa kaibuturan po ng aming mga puso, Maraming maraming salamat sa 
inyong lahat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan.

Leon E. Bernardino
University Press

More information about the Blueboard mailing list