[Blueboard] KKK Announcement

Mariel Ann P. Villanueva mpvillanueva at ateneo.edu
Fri Aug 7 09:22:45 PHT 2009


Inaanyayahan ang lahat sa KKK: Kuwento, Kuwenta, Kuwarenta - Isang
Pagdiriwang. Pakinggan ang kuwento ng pagtuturo ng pilosopiya sa
wikang Filipino dito sa Ateneo. Gunitain ang paghahanap sa kahulugan
at kuwenta na natauhan sa sariling tinig. Ipagdiwang ang tradisyong 40
taon nang bahagi ng pagmamalay ng Ateneo.


Kuwento Kuwenta Kuwarenta
15 Agosto 2009
Sabado
8:30nu - 3:30nh
SOM 111

8:30nu
Pambansang Awit at Pambungad na Panalangin

Pagbubukas sa Palatuntunan - Dr. Agustin Martin Rodriguez, Tagapangulo
ng Kagawaran ng Pilosopiya

Kuwentuhan: 40 Taon ng Pagtuturo ng Pilosopiya sa Wikang Filipino sa
Pamantasang Ateneo de Manila - G. Eduardo Jose Calasanz, Katuwang na
Dekano

Parangal kay Padre Roque Ferriols, SJ

10:00nu
Mga Panayam

Unang Pangkat: Dr. Remmon Barbaza, G. Michael Ner Mariano, Bb. Glenda Oris
Ikalawang Pangkat: Dr. Jovino Miroy, G. Geoffrey Guevara, G. Wilhelm
Patrick Joseph Strebel

12:00nh
Munting Salu-Salo

1:30nh
Ikatlong Pangkat: G. Jim Libiran, Fr. Venusto Suarez, Dr. Rainier Ibana

Pagwawakas sa Programa


Philosophy Department
Ateneo de Manila University
426-6001 loc.5360/61
http://www.ateneo.edu/philo
http://admuphilo.multiply.comMore information about the Blueboard mailing list