[Blueboard] Ngayong Linggo sa Light Talk: Life Make-Overs (March 2, 11pm ABC 5)

Gilbert D. Francia gfrancia at admu.edu.ph
Fri Feb 29 10:28:00 PHT 2008


Ngayong Linggo 
LIGHT TALK: LIFE MAKE-OVERS
March 2, 11pm, ABC 5
 
Minsan, gusto nating may mabago sa buhay natin. Dahil bagot na tayo sa
kasalukuyang trabaho, gusto natin ng bago. O kaya naman ay gusto natin
mabago ang buhay natin dahil may nagawa tayong mali. Sa episode na ito
ng Light Talk, tunghayan ang mga kuwento ng mga panauhing nag-"career
move" at nagbago ng landas at kung paano nila nasurpresa ang kanilang
mga mahal sa buhay at ang kanilang sarili.
 
 


Handog ng 
Jesuit Communications Foundation
Sonolux Building, Seminary Drive
Ateneo de Manila University
Loyola Heights, Quezon City, Philippines
Tel. (632) 426.5971 to 72
Fax (632) 426.5970
 
 
 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20080229/61d7d797/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 2298 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20080229/61d7d797/attachment.gif 


More information about the Blueboard mailing list