[Blueboard] Light Talk: Credit Card (February 17, 11pm ABC 5)

Gilbert D. Francia gfrancia at admu.edu.ph
Fri Feb 15 12:45:22 PHT 2008


Ngayong Linggo 
LIGHT TALK: CREDIT CARD
February 17, 11pm, ABC 5
 
Tuwing holidays, nakasanayan na ng marami sa atin ang gumastos nang
napakalaki. Marami sa atin ang nagkakautang ng di-birong halaga dahil
dito. Ngunit bawat utang ay sinisingil, kaya't ding bayaran. Huwag sana
tayong magulat kapag nakuha na natin ang ating billing statements. Sa
panonood ninyo ng episode na ito ng Light Talk, hawakan na ang mga
credit card statement na iyan at sabay-sabay nating siyasatin ang mga
detalye ng pagbabayad sa credit card. Gagabayan tayo sa talakayan nina
Elvira "Joy" Ditching-Lorico (Head of Consumer Affairs Group CSSSS and
SE III, Supervision and Examination Sector, Bangko Sentral ng Pilipinas)
at Ma. Salve I. Duplito (Business Editor ng  <http://inquirer.net/>
Inquirer.net; Author of the blog, Money Smarts: Where people can talk
freely about personal finance, business, financial independence and the
economy).
 


Handog ng 
Jesuit Communications Foundation
Sonolux Building, Seminary Drive
Ateneo de Manila University
Loyola Heights, Quezon City, Philippines
Tel. (632) 426.5971 to 72
Fax (632) 426.5970
 
 
 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20080215/774b9090/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 2298 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20080215/774b9090/attachment.gif 


More information about the Blueboard mailing list