[Blueboard] Light Talk: Consumer Rights (February 10, 11pm ABC 5)

Gilbert D. Francia gfrancia at admu.edu.ph
Fri Feb 8 10:19:43 PHT 2008


Ngayong Linggo 
LIGHT TALK: CONSUMER RIGHTS
February 10, 11pm, ABC 5
Laman ng mga balita ang mga kuwento ng mga kustomer na nagrereklamo
dahil may nahalong di kanais-nais sa kanilang pagkain, o kaya naman ayaw
palitan ang kabibili ngunit nasira kaagad na electric fan. Sa mga
sitwasyong tulad nito, saan nga ba dapat humingi ng payo ang mga
kostumer? Liliwanagin ni Bishop Chito Tagle kasama sina Ms. Carmen
Avedano, Chief of Consumer Welfare Division ng Bureau of Trade
Regulation and Consumer Protection (BTRCP), at Mr. Jose P. Pepito,
President of the Nationwide Association for Consumers Inc., ang mga
patakaran at karapatan ng mga konsumers.
 


Handog ng 
Jesuit Communications Foundation
Sonolux Building, Seminary Drive
Ateneo de Manila University
Loyola Heights, Quezon City, Philippines
Tel. (632) 426.5971 to 72
Fax (632) 426.5970
 
 
 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20080208/06b596db/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 2298 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20080208/06b596db/attachment.gif 


More information about the Blueboard mailing list