[Blueboard] Ngayong Linggo sa LIGHT TALK: Parenting Children with Down Syndrome (February , 11 pm, ABC 5)

Gilbert D. Francia gfrancia at admu.edu.ph
Fri Feb 1 09:45:39 PHT 2008


Ngayong Linggo 
LIGHT TALK: PARENTING CHILDREN WITH DOWN SYNDROME
February 3, 11pm, ABC 5
 
Noong nakaraang taon, tinalakay sa Light Talk ang tungkol sa Special
Children. Dahil sa episode na ito, napakarami ang nagpadala ng kanilang
reaksyon at sentimiyento sa paksang ito. Kaya't minabuti ng Light Talk
na ipagpatuloy ang pagtalakay sa kaso ng Special Children. Sa Linggong
ito, pag-uusapan ang Parenting Children with Down Syndrome. Kasama ni
Bishop Chito ang isang eksperto at mga butihing ina ng mga batang may
Down Syndrome na sina: Dr. Lourdes Tanchanco, M.D., Developmental
Pediatrician, Diplomate ng Philippine Pediatric Society, Fellow ng
Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics; Ms.
Catherine C. Cornell, President ng Philippine Down Syndrome Association
of the Philippines, butihing ina ni Pheo na kanyang 4-taong gulang na
anak; Mrs. Nena Repotente, Psychologist, marriage counselor, ina ni Gary
na kanyang 36-taong gulang na anak; at Mrs. Lourdes Oliveros, ina ni
Julius, 16 taong gulang.
 
 


Handog ng 
Jesuit Communications Foundation
Sonolux Building, Seminary Drive
Ateneo de Manila University
Loyola Heights, Quezon City, Philippines
Tel. (632) 426.5971 to 72
Fax (632) 426.5970
 
 
 
 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20080201/02674b0a/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 2298 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20080201/02674b0a/attachment.gif 


More information about the Blueboard mailing list