[Blueboard] Pasasalamat...

registrar at admu.edu.ph registrar at admu.edu.ph
Wed Sep 12 10:27:09 PHT 2007


Sa inyong lahat,

Ako at ang aking pamilya ay nagpapasalamat sa inyong mga panalangin at 
pagdamay sa  paglisan ng aming pinakamamahal na anak na si Daniella Claire.

Maraming salamat po mula sa kaibuturan ng aming mga puso...

Angel Kinkito
Office of the Registrar
Loyola Schools
More information about the Blueboard mailing list