[Blueboard] Light Talk on its new timeslot - Sundays @11pm, ABC 5

Gilbert D. Francia gfrancia at admu.edu.ph
Thu Nov 8 16:36:37 PHT 2007


 
 
Starting November 11
 
JesCom's TV Talk Show
 
L I G H T    T A L K
 
airs every Sunday at 11 pm on ABC 5
 
 
NGAYONG LINGGO SA LIGHT TALK: SINGLE PARENTING (November 11)
 
Hamon sa mga magulang ang magbalanse ng trabaho habang inaasikaso ang
pamilya. Paano pa kaya kung single parent ka at nag-iisang kumakayod
para masuportahan at mapalaki nang maaayos ang iyong anak? Sa episode na
ito, sasamahan si Bishop Chito Tagle nina Angelu de Leon, isang aktres
at single mom; Girlie Segubre, na ang asawa ay isang OFW at may limang
anak na lalake; at Vicky Cantada, Senior Family and Parenting Counselor
ng Center for Family Ministries Foundation (CEFAM). Tatalakayin ang mga
hirap at hamon ng isang pagiging single parent at ang mga nararapat na
hakbang para harapin ang mga ito.
 
 


Handog ng 
Jesuit Communications Foundation
Sonolux Building, Seminary Drive
Ateneo de Manila University
Loyola Heights, Quezon City, Philippines
Tel. (632) 426.5971 to 72
Fax (632) 426.5970
 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20071108/8894773a/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 2298 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20071108/8894773a/attachment.gif 


More information about the Blueboard mailing list