[Blueboard] AILAP Parangal Plumang Asul para sa taong 2006

Jelson Estrella Capilos jcapilos at ateneo.edu
Mon Aug 6 15:39:59 PHT 2007


AILAP Parangal Plumang Asul

Isang payak bagaman masiglang ritwal ng pagkilala sa mga tagumpay na
natamo ng mga manlilikhang-sining na Atenista sa nakaraang 2006 ang
Parangal Plumang Asul. Bunga ng pagyabong ng sining ng mga Atenista, at
bunga ng kakapusan ng mga umiiral na pagpaparangal sa mga
manlilikhang-sining -- ibig sabihin, nakalalamang ang pagkilala sa mga
manunulat ng panitikan kaysa sa iba pang uri ng malikhaing gawain --
ipinasiya ng AILAP na simulan ang simpleng pagkikita-kita taon-taon,
upang kilalanin ang mahahalagang ambag ng manlilikhang-sining na
Atenista.

Batayan ng Parangal

Pararangalan ang manlilikhang-sining na Atenista na:

Nakapagpalathala ng akdang nagsusulong sa wika (wikang Filipino at wikang
Ingles ng Filipino) at panitikan.
Nanalo sa kompetisyong nasyonal at/o internasyonal.
Nagsalin ng dulang itinanghal nang matagumpay.
Nagdirehe at/o gumanap sa dulang itinanghal nang matagumpay.
Tumanggap ng grant mula sa nasyonal at/o internasyonal na organisasyon
upang makapagsulat, makapaglathala, at/o makapagtanghal ng
likhang-sining.


Pakipadala sa jcapilos at ateneo.edu ang kumpletong detalye ng iyong mga
nagawa bago ang ika-18 ng Agosto. Maaaring tumawag sa Kagawaran ng
Filipino (lokal 5320) para sa karagdagang detalye.
"If you make yourself more than just a man... if you devote yourself to
an ideal... and if they cannot stop you, you become something else
entirely... a legend, Mister Wayne."
             - Henri Ducard, to Bruce Wayne ("Batman Begins")


More information about the Blueboard mailing list