[Blueboard] MAGING MAGITING NA KALAHOK NG BRIGADA ESKWELA 2007

mfrancia at ateneo.edu mfrancia at ateneo.edu
Mon Apr 23 14:09:42 PHT 2007


BRIGADA ATENISTA
para sa BRIGADA ESKWELA 2007

Mga minamahal na  kapwa Atenista,

Noong mga nakaraang taon, ang Ateneo Center for Educational Development
(ACED) at ilang magigiting na miyembro ng Pamantasang Ateneo de Manila ay
naging katuwang ng tatlong pampublikong paaralan (Payatas B Annex
Elementary School, Payatas C Elementary School at Lupang Pangako
Elementary School) sa kanilang BRIGADA ESKWELA, isang programa na
tumutulong na maipasaayos at mapaganda ang mga imprastraktura at
pasilidad ng mga pampublikong paaralan bago ito muling magbukas sa
darating na pasukan.

Magaganap ang BRIGADA ESKWELA 2007  mula 21 hanggang 26 ng Mayo 2007 isang
linggo matapos ang pambansang halalan. Muli ay kumakatok sa inyong mga
puso ang mga mag-aaral ng tatlong paaralang ito sa Payatas na tulungan
silang maisaayos ang mga imprastraktura at pasilidad ng kanilang mga
paaralan upang mapuno sila ng pag-asa at ma-enganyo na galingan ang
kanilang pag-aaral sa kanilang muling pagpasok. Ito lamang ang paraan
upang maatim nila ang kani-kanilang mga pangarap para sa kanilang SARILI,
sa kanilang PAMILYA at sa ating BANSA!

Maging kasapi ng "Brigada Atenista para sa Brigada Eskwela 2007"! Maging
katuwang dito sa pamamagitan ng:

1. Donasyon: Mag-alay ng pera o ng mga kasangkapan (gaya ng materyales na
panglinis, pampintura, pangsemento, atbp.). Gaano man kalaki ang inyong
maiaalay, isa na itong malaking tulong para sa katuparan ng proyektong
ito!

Maaari kayong mag-alay ng kahit anuman sa mga materyales na ito:

Payatas C Elementary School
•	80 qrtz. Green blackboard paint for 20 classrooms (14 x 4 ft.)
•	1 gal. Beige wooden paint for blackboard edge
•	5 gals. Wood paint for desk -- light blue
•	5 gals. Steel paint yellow for all grills
•	30 pcs. Plastic garbage can
•	300 pcs. Empty rice sacks
•	10 pcs. Paint roller
•	20 pcs. Paint brush
•	5 gals. Paint thinner

Payatas B Annex Elementary School
•	4 rolls 2" Masking tape
•	4 rolls 1/2" Masking tape
•	6 pcs. 1/2" Flat artist's paintbrush
•	6 pcs. 1" Flat ordinary black bristle paintbrush
•	6 pcs. 2" Flat ordinary black bristle paintbrush
•	6 pcs. 4" Flat ordinary black bristle paintbrush
•	3 pcs. 12" Wide paint roller with handle and tray
•	6 pcs Scotchbrite abrasive pad/sponge
•	Boysen Permacoat GLOSS Latex Paint
o	4 gallons (16 liters) White
o	4 liters (1 gallon) Lampblack
o	4 liters (1 gallon) Chrome Yellow Lemon
o	4 liters (1 gallon) Chrome Yellow Medium
o	6 liters (1 1/2 gallon) Thalo Blue
o	2 liters Prussian Blue
o	4 liters (1 gallon) Bulletin Red
o	2 liters Venetian Red
o	2 liters Chrome Green Medium
o	2 liters Chrome Green Dark
o	1 liter Yellow Ochre
o	1 liter Raw Sienna
o	2 liters Burnt Sienna
o	1 liter Burnt Umber
•	2 gallons (8 liters) Boysen Clear Gloss Acrylic Emulsion #700
•	36 pcs. White dustless chalk
•	6 packs Colored chalk
•	12 pcs. Carpenter's crayons (big black crayons)
•	6 pcs. Blackboard erasers
•	4 pcs. (min.) Empty cans/ plastic gallons
•	6 pcs. (min.) Large plastic cups
•	24 pcs. (min.) Old rags/ scrap cloths

Lupang Pangako Elementary School
* Materials for a 7m x 9m Home Economics Bungalow

I. Concrete Works:
•	70 bags - Portland Cement
•	50 pcs. - 10mm.dia. x 6 Meter rebar
•	850 pcs. - 4" x 8" x 16" Concrete hollow blocks
•	8 cu.m./ 2 elf - Sand
•	6 cu.m./ 1 elf - Gravel
•	4 kgs. - #16 G.I. wire
•	100 pcs - 12" x 12" White tiles

2. Pagsali: Lumahok sa mismong pagsasaayos at pagpapaganda ng mga
paaralan. Hikayating lumahok ang inyong mga katrabaho, kaibigan at
kapamilya upang maging lubos na masaya at makabuluhan ang inyong
karanasan sa BRIGADA ESKWELA 2007! Imbitado ang kahit na sino!

Kung kayo po ay interesado na tumulong sa pagbibigay pag-asa at ligaya sa
mga mag-aaral ng mga pampublikong paaralan sa Payatas, huwag po kayong
mag-aatubiling tumawag sa 426-5693 o 426-6001 local 4017/4027 at hanapin
lamang si Ms.Mai Francia.

Nawa'y maging katuwang namin kayo sa pagtupad ng mga pangarap ng kabataang
Pilipino na siyang magbibigay daan para sa ika-uunlad ng ating bansang
Pilipinas.

Maraming salamat at pagpalain kayong lahat ng Panginoon!


Nagmamahal,
ACED Family

****************************************************
Misael Joan S. Francia
Community Development & Liaisons Officer
Ateneo Center for Educational Development (ACED)

426-6001 loc. 4027
Telefax: 426-5693
mfrancia at ateneo.eduMore information about the Blueboard mailing list