[Blueboard] Campus Tricycle Update

Angelo Atadero anjatadero at gmail.com
Wed Nov 9 20:35:10 PHT 2005


*Below is the text of the agreement between the Katipunan TODAs and the
University's Physical Plant Office which makes it clear that passengers may
use campus tricycles to go to destinations outside the campus now that the
tricycle ban "trial period" has ended.**
------------------------------
*
*Sa Kinauukulan*,

 Sa lahat nang tricycle driver na tatanggi sa mga pasahero na maghatid sa
labas ng pamantasang ateneo (i.e. kanto katipunan), ang paniningil ng
sobrang pasahe, at hindi paggalang sa mga pasahero ay may kauukulang parusa
na hindi papapasukin ng pamantasan na hindi kukulangin ng pitong (7) araw o
higit pa ayon sa bigat ng nagawangkasalanan.

 Ipagbigay alam agad sa pamamagitan ng "formal complaint" sulat na nagsasaad
ng nangyari, body number at kulay ng tricycle. At ipadala sa tanggapan ng
Physical Plant o i-email sa mga sumusunod na email address: uppa at admu.edu.ph,
oss at admu.edu.ph, csd at admu.edu.ph.

 Gumagalang:

 (sgd)
Vito Medestomas, LP TODA President

Pio Gloria, LH TODA President

 Pinagtibay ni:

(sgd)
Rolando M. Enriquez, UPPOC Head
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20051109/27d1680e/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list