[Blueboard] Ipaglaban ang Katotohanan!

Simbahang Lingkod ng Bayan slb at admu.edu.ph
Sat Aug 27 13:14:36 PHT 2005


Ika 27 ng Agosto 2005
 

 

Minamahal naming Kababayan,Kapayapaan.
 
     Balitang magkakabotohan ngayong Martes (Ika 30 ng Agosto) sa Committee on Justice ng Kongreso na maaring kumitil sa "Amended Complaint". Bilang pananakot, sinabi pa ng House Majority Leader Prospero Nograles na "THE END IS NEAR". Malinaw na may mga pwersang pilit na pumapatay sa proseso ng Impeachment!
 
     Kaya't maliwanag na kritikal ang araw ng Martes. Dahil sa mahalagang dahilan na ito, iniimbitahan ang lahat sa malawakang kilusan upang isulong ang KATOTOHANAN! Panahon na upang manindigan at makialam! Ang Impeachment ang nalalabing pag-asa natin ayon sa ating Saligang Batas. 
 
     Makilahok sa Simbahang Lingkod ng Bayan, mga grupo ng Ateneo de Manila at iba't ibang mga kasamahan sa isang mapanalanging paglalakbay na gagawin patungo sa Kongreso:
 
     Pagtitipon    :       9:00 ng umaga - Harap ng Bellarmine (Ateneo)
     Kailangang dalhin :   Kandila, Pananghalian at Payong
     Daloy        :      Magsisimula ang ating martsa 10:30 ng umaga 
                        mula sa Parokya ng St. Peter's sa Commonwealth  
                        Ave patungo sa Kongreso kung saan tayo'y:
 
 .    sasalubong sa mga dumarating na Kongresista
 .    mananalangin at magsisindi ng kandila
 .    maghahayag ng ating mga hinaing
 
     Manalangin. Manindigan. Makialam. 
 
    

IPAGLABAN ANG KATOTOHANAN!
 
 
   Simbahang Lingkod ng Bayan
   Telefax 426-5968
   slb at admu.edu.ph


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20050827/c5b993e2/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list