[Blueboard] Wika at Kultura

Mariel Ann P. Villanueva mpvillanueva at ateneo.edu
Tue Aug 23 13:58:01 PHT 2005


    Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa isang talakayan ukol sa

              "Wika at Kultura"

               na handog ng
             Kagawaran ng Pilosopiya
             para sa Buwan ng Wika

            24 ng Agosto, Miyerkules
               4:30-6:00 ng hapon
               Bulwagang Escaler


              MGA TAGAPAGSALITA

              Dr. Remmon Barbaza
              Dr. Rainier Ibana
              Michael Ner Mariano
           Dr. Agustin Martin Rodriguez


Mariel Ann P. Villanueva
Department Secretary
Philosophy Department
Ateneo de Manila University
426-6001 loc.5360/61More information about the Blueboard mailing list