[Blueboard] Lualhati Bautista

aliww aliww at admu.edu.ph
Wed Mar 10 00:52:16 PHT 2004


DEKADA '70
BATA, BATA, PAANO KA GINAWA?

'GAPO

at marami pang iba  mula sa panulat ni Lualhati Bautista


Halina't makilahok sa talakayan ng kanyang mga obra
sa ika-10 ng Marso 2004, 2:30 ng hapon,
sa Pardo de Tavera Room  ng Rizal Library.


Hatid sa inyo ng Ateneo Library of Women's Writings.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20040309/57b690d4/attachment.html 
-------------- next part --------------

---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.614 / Virus Database: 393 - Release Date: 3/5/2004


More information about the Blueboard mailing list