[Blueboard] O, Bayan ng Diyos!

Church of Gesu gesu at admu.edu.ph
Thu Oct 16 09:07:58 PHT 2003


"The Eucharist is a sacrifice of thanksgiving
to the Father... for all that he has accomplished
through creation, redemption and sanctification.
Eucharist means first of all 'thanksgiving.' 
[It] is also the sacrifice of praise by which
the Church sings the glory of God in the name
of all creation." 
   (Catechism of the Catholic Church, 1360-61)


           Everyone is invited to the 
            3rd Sunday Alumni Mass 
  		   19 October 2003, 10:30 AM
			 Church of the Gesù

		  Presider: Fr. Nemesio Que, SJ
		 Homilist: Rev. Aristotle Dy, SJ
   Choirs: Himig Heswita, Tinig Barangka and Barangka Choir

  We shall launch in this mass the latest album of Himig Heswita 
             "O Bayan, ng Diyos!"

O, BAYAN NG DIYOS
(Arnel dC. Aquino, SJ)

O Bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magdiwang.
Awit ng sigla ibaling sa kalangitan. Purihin ang D'yos ng buhay!
Tayo'y Kanyang mahal, inaaruga na't kinagigiliwan pa.
Pag-ibig N'ya'y kay lalim kay saya.

O Bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magsayaw.
Liwanag ng Diyos nagpawi ng kadiliman, pangungulila't lungkot.
H'wag nang mag-alala, puso nating aba, 
Nilikha N'yang tahanan N'ya.
Pag-ibig N'ya'y kay lalim kay sigla.

Kung sarili N'yang Anak pinagkaisa N'ya
sa sisinghap-singhap na bayan nating makasarili, makasalanan,
h'wag nang mag-alinlangang pang tayo'y Kanyang sasamahan.
Kailanma'y di tayo iiwan. Kailanma'y di tayo iiwan.

-- 

******************************************************************************
For inquiries, commments or suggestions, kindly contact:


             GESU LITURGICAL COMMITTEE
               Church of the Gesu
            Ateneo de Manila University


		      Telephone Numbers:
  	  	
   For reservations: Marife at 426-6069 or 426-6001 loc.4071
	  To contact the Gesu Campus Ministers:
	 	  Edmark at 426-6001 loc. 5160-61
		  Jerome at 426-6001 loc. 7154


		      Fax Number: 426-6088 
		      ATTN: GESU Liturgical Committee
		         c/o L/S Campus Ministry Office

 		   E-mail Address: gesu at admu.edu.ph


******************************************************************************

More information about the Blueboard mailing list