[Blueboard] Sali na kayo ! "SARS sa Pilipinas"... (Day 2) Talakayan sa internet www.ipc-ateneo.org.ph

Dhea Senga-Santos esantos at ateneo.edu
Tue Apr 29 11:45:58 PHT 2003


SARS sa PILIPINAS: May Dapat Ba Akong Ipangamba? 

Isang Talakayan sa Internet, www.ipc-ateneo.org.ph., na nagsimula ng 28 Abril at matatapos sa 2 Mayo. Inilunsad ng Institute of Philippine Culture, Ateneo De Manila University (IPC,ADMU) at Bahaginan at Ugnayan sa Kalusugan (BUKAL).

Sa unang araw ng talkayan, Abril 28,  ay nakaugnay ng mga kalahok sila Dr. Cristina Montiel at Dr. Troy Gepte bilang mga resourse persons. Sa araw na ito, ang ating mga resource persons ay sina Dr. Michael Tan at Dr. Jimmy Montoya.

May natanggap ang website kahapon na 27 entries na tumukoy sa iba"t ibang paksang kaugnay ng SARS. Natalakay ang katangian ng SARS bilang isang pisikal na karamdaman at kung paano posibleng magkaroon nito. Marami sa katanungan ay ukol sa mga dapat na pag-iingat na dapat gawin upang maiwasan ito. May naiwan pang mga katanungan kahapon tungkol sa mga masks na maaari sigurong pag-usapan sa araw na ito.

Lumutang din sa talakayan kahapon ang mga kagyat na suliraning dala ng pisikal na karamdaman tulad ng epekto nito sa interaksyon ng may sakit sa pamilya at lipunan. Naging matingkad ang reaksyon sa mga pinaghihinalaang may SARS dahilan sa takot ng iba na sila ay mahawa. Naging paksa din sa talakayan ang paraan ng pagtugon ng pamahalaan sa SARS, sa punto ng DOH at Philhealth. May usapan din ukol sa quarantine at ang posibleng paggamit ng mala-militar na paraan bilang paraan ng pagtugon.

Halina po kayo at magtalakayan tayo sa internet sa usaping "SARS sa Pilipinas: May Dapat ba akong ipangamba?"


Dennis B. Batangan,M.D.,M.Sc.(CHDC)
Institute of Philippine Culture (IPC)
Ateneo De Manila University (ADMU), Quezon City
Philippines
Telephone: +(632)426-6067/68
Facsimile: +(632)426-5660

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20030429/40a8581e/attachment.html 


More information about the Blueboard mailing list