[Blueboard] Talakayan sa Internet: SARS sa PILIPINAS: May Dapat ba Akong Ipangamba?

dhea at admu.edu.ph dhea at admu.edu.ph
Sat Apr 26 14:21:12 PHT 2003


SARS sa PILIPINAS: May Dapat ba Akong Ipangamba?

Isang Talakayan sa Internet –www.ipc-ateneo.org.ph–na gaganapin simula 
ika-8 ng umaga ng Lunes, 28 Abril, hanggang ika-8 ng gabi ng Biyernes, 2 Mayo.


Inaanyayahan ang lahat na sumali sa isang talakayan sa internet (online 
discussion) ukol sa sakit na SARS. Layunin ng talakayan na iugnay sa 
pamamagitan ng internet ang ilang mga eksperto sa paksa at mga taong nais 
unawain ang sakit at mga kaakibat na suliraning dala nito. Ang talakayang ito 
ay ilulunsad ng Institute of Philippine Culture, Ateneo de Manila University, 
sa pakikipagtulungan ng Bahaginan at Ugnayan sa Kalusugan (BUKAL) Working 
Group. Sa pamamagitan ng talakayang ito, nilalayon ding makapagbahagi sa mas 
malawak na network ng tamang kaalaman ukol sa SARS at mabigyan ng pagkakataon 
na masagot ng mga eksperto ang mga tanong at usaping kaugnay ng sakit.

Para sa pagsisimula ng talakayan sa Lunes, 28 Abril, makakaugnay ng mga kalahok 
sa online discussion ang mga sumusunod: 

Dr. Troy Gepte ng National Epidemiology Center, Department of Health; 

Dr. Cristina Montiel, isang social psychologist, tagapangulo ng Department of 
Psychology, Ateneo de Manila University, at Research Associate ng Institute of 
Philippine Culture, Ateneo de Manila University; at

Dr. Dennis Batangan, isang community health specialist at Research Associate ng 
Institute of Philippine Culture, Ateneo de Manila University.

Maaari kayong lumahok sa online discussion kahit na anong oras. Sa computer na 
may internet connection, pumunta lang sa IPC website (www.ipc-ateneo.org.ph) at 
makikita ninyo sa homepage ang announcement tungkol sa talakayan. Maaari kayong 
magpadala ng katanungan, opinyon o impormasyon sa online discussion sa 
pamamagitan ng pag-encode nito sa mga template/blank boxes na makikita sa 
webpage ng talakayan.  Ang talakayan sa internet ay magkakaroon ng iba’t ibang 
resource persons araw-araw at ito’y ipaaalam sa mga kalahok habang nagaganap 
ang talakayan sa internet.


==========================================
Institute of Philippine Culture
Ateneo de Manila University
Loyola Heights, Quezon City
Tel: 426-6067 to 68; 426-6001 loc. 4653
Fax: 426-5660
email: ipc at admu.edu.phMore information about the Blueboard mailing list