[Blueboard] Huling Patalastas: Sigurado ba Ako sa Segurong Pangkalusugan?

Ampie adelacruz at admu.edu.ph
Wed Mar 13 14:34:13 PHT 2002 
HULING PATALASTAS
 
Usapang BUKAL 
(Bahagian at Ugnayan sa Kalusugan)
 
 
Komperensiya sa internet na gaganapin sa www.asiarph.net
 
"Sigurado Ba Ako Sa Segurong Pangkalusugan?"
11-16 ng Marso 2002
 
Mangyaring magpadala ng email sa ipc at admu.edu.ph kung nais lumahok sa komperensiya. Ipadala ang inyong pangalan, organisasyong kinabibilangan, office address, email address at kung bakit nais ninyong lumahok sa komperensiya. 
 

****************************************************************************************************************************************************
 
Sesyon 1. Paglulunsad ng isang Social Health Insurance Project sa isang Agrarian Reform area sa Mindanao
         Ms. Adeliza Gabalfin (Bureau of Agrarian Reform Beneficiaries Program, DAR)
 
Sesyon 2. Pamamahala ng isang nagsisimulang Social Health Insurance Project (Lunas Damayan Program) sa Nueva
       Ecija
         Mr. Garizaldy Asperas (College of Social Work and Community Development, U.P. Diliman) 
 
Sesyon 3. Diskusyon ukol sa paglawak ng sakop at benepisyo ng Guimaras Health Insurance Program
         Ms. Ma. Luz Catalan (Health Education Promotion Officer, Provincial Health Office, Guimaras) 
 
 
 
Moderator: Atty. Pedro Gerali ng PMHSMPC at kasalukuyang project coordinator ng DAR-Agraryong Pangkalusugan.
 
Resource persons: Dr. Jonathan Flavier (SHINE, Engender Health), Dr. Tina Castillo (Department of Math, UP Diliman), at Dr. Marilyn Gorra (Hewspecs, Inc.)
 
 
 
Sumali sa komperensiya sa internet. Para sa tatlumpong (30) aktibong kalahok, may complimentary T-shirts mula sa Philhealth at reading materials na matatanggap. Lahat ng kalahok ay makakatanggap ng sertipiko ng paglahok at proceedings ng komperensiya
 


 
Para sa karagdagang impormasyon buksan lamang ang naka-attach na file.
 
 
 
 -------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20020313/5003ba2f/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: VC Announce.doc
Type: application/msword
Size: 324608 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20020313/5003ba2f/attachment.doc 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: VC Design doc..doc
Type: application/msword
Size: 59904 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20020313/5003ba2f/attachment-0001.doc 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Design.doc
Type: application/msword
Size: 31232 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/attachments/20020313/5003ba2f/attachment-0002.doc 


More information about the Blueboard mailing list