[Blueboard] Mary Queen of Peace, Pray for Us

L/S Campus Ministry Office ls_cmo at admu.edu.ph
Thu Oct 25 11:13:00 PHT 2001


	Ang ating misa sa Biyernes, ika-26 ng Oktubre, alas 12 ng
tanghali sa College Chapel ay  ipagdiriwang bilang pagtatapos ng Block
Rosary at ng Buwan ng Santo Rosaryo.  Inaanyayahan ang lahat na makiisa sa
pagdiriwang na ito lalong-lalo na ang mga nakilahok sa Block Rosary. Ang
mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Fr. Francis Clark, SJ.

	Patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan sa ating bayan at sa
buong daigdig.

           + Campus Ministry Office at Ateneo Staff Association +

More information about the Blueboard mailing list