[Blueboard] "UKAY-UKAY"

Physical Plant Office uppa at pusit.admu.edu.ph
Fri Oct 19 11:47:08 PHT 2001


>Return-Path: <ditasath at admu.edu.ph>
>Delivered-To: uppa at admu.edu.ph
>Date: Fri, 19 Oct 2001 11:42:33 +0800 (PHT)
>From: "Yacaba . Bernardita G." <ditasath at admu.edu.ph>
>To: <uppa at admu.edu.ph>
>Subject: [Blueboard] "UKAY-UKAY"
>
>Taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong sa nakaraang "Ukay-Ukay" sa
>Ateneo High School, October 14.  Dahil sa inyo, naging matagumpay ito.
>Maraming tao mula sa Marytown, Daang-Tubo, Park 7, Chorillo, Dela Costa at
>Ateneo Housing ang mga nagsipunta at namili.  Maraming bata rin ang natuwa
>sa mga damit, sapatos at laruan.  Sabi nga nila "maagang pamasko" dahil sa
>konting halaga, marami na silang napili't nakuha.  Talagang nakakaantig ng
>puso.  Salamat muli!
>
>Ang "Ukay-Ukay" ay muling isasagawa sa Abril 2002.  Hiling namin na
>pakiipon muli ang inyong mga pinaglumaan at i-donate sa AHS Staff Club.
>For donations, please call up Ditas, Mercy or Sandy at local 6132 or at
>426-5976.
>
>Ang pondong nalikom ay nakatakdang gamitin sa mga outreach activities ng
>AHS Staff Club, tulad ng pagbisita sa Tanglaw Village II, Sta. Maria,
>Bulacan, sa Linggo, October 28.  Mamimigay ang office at maintenance staff
>ng tulong tulad ng bigas, groceries, damit, gamot, laruan, atbp.
>Magkakaroon din ng kantahan, palaro at salu-salong pananghalian.  Bahagi
>rin ng proyekto ang makapagpa-aaral ng ilang janitors ng short vocational
>courses, to enhance their skills.
>
>Patuloy po ninyo kaming isama sa inyong panalangin para sa ikatatagumpay
>ng marangal na gawain ng mga kawani ng AHS.
>
>Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito.
>
>
>Ditas G. Yacaba
>AHS Staff Club
>
>
More information about the Blueboard mailing list