[Blueboard] Buwan ng Santo Rosaryo

L/S Campus Ministry Office ls_cmo at admu.edu.ph
Wed Oct 3 10:23:14 PHT 2001


			     LOYOLA SCHOOLS
 			  BLOCK ROSARY SCHEDULE

	  October 1 - 3 	College Chapel
   		  3 - 5		Residence Halls (Arlene Paterno)
		  5 - 8		Kostka/Gonzaga/Berchmans/Colayco
				(Nora dela Cruz)
		  8 - 10	Xavier Hall, Ground Flr (Miper Pobar)
		  10 - 12	Central Admi (Bernie Aranzanso)
		  12 - 15	Rizal Library (Michelle Panti)
		  15 - 17	Social Science (Mel Natividad)
		  17 - 19	dela Costa (Issa Dimalanta)
		  19 - 22	Faura/Chemistry (Paul Cabacungan)
		  22 - 24	SEC / Communications / PE (Tes Alcantara)
		  24 - 26	Maintenance Staff (Lee Tenorio)
		  26		Closing Mass (5 PM, College Chapel)

Ang buwan ng Oktubre ay itinalaga ng simbahan bilang buwan ng Santo
Rosaryo. Bilang tugon sa paanyaya na mag-alay ng panalangin sa Inang
Maria, nabuo ang tradisyon ng Block Rosary na popular sa mga Katolikong
komunidad sa buong Pilipinas.  Sa buong buwan ng Oktubre, bumibisita ang
imahen ng Mahal na Birhen sa mga bahay-bahay at doon nananahan ng ilang
araw.  Nagdarasal ng rosaryo ang mga kasambahay at ang mga kapitbahay sa
mga araw na inilalagi ng Mahal na Ina.  Sa pamamagitan ng tradisyong ito,
nabubuo ang mas malalim na pagpapahalaga sa panalangin at sa debosyon sa
Ina ni Hesus. Ibinubunga din ng sama-samang pananalangin ang isang mas
buhay at nagkakaisang komunidad.

Hindi rin iba ang pamamaraan at minimithing layunin ng ating Block Rosary
dito sa Loyola Schools. Sa buong buwan ng Oktubre, iikot ang imahen ng
Birheng Maria sa iba't-ibang gusali ng Loyola Schools at magkakaroon ang
lahat ng pagkakataon para sama-samang magdasal ng santo rosaryo.  Sa
pamamagitan nito, makikiisa rin tayo sa tawag para sa mas maigting na
pananalangin para sa kapayapaan sa buong mundo. Sa pamamagitan ng santo
rosaryo, ipanalangin nating tunay ngang maghari ang kapayapaan at pag-ibig
ni Kristo sa puso ng lahat ng tao.

*******************************************************************************

For inquiries, comments or suggestions kindly contact:


                       L/S CAMPUS MINISTRY OFFICE
                        First Floor, Kostka Hall
                             Loyola Schools
                       Ateneo de Manila University

		       Tel Number: 426-6001 loc 5160-61
		       Fax Number: 426-6088
				   ATTN: L/S Campus Ministry Office
                       E-mail:  ls_cmo at admu.edu.ph

*******************************************************************************
More information about the Blueboard mailing list